Links en Contact

Hieronder staan tips die wellicht voor u interessant zijn:

Beleidsplan 2024-2027

Klik hier voor het beleidsplan van 2024-2027

Beleidsnota 2020 -2023

Klik hier voor de beleidsnota van 2020-2023

Het Jaarverslag 2021

Klik hier voor het jaarverslag van 2021

Informatiebulletin 

Aan alles komt een einde!

We hebben  meer dan 25 jaar hard gewerkt. Terugkijkend op al die jaren kunnen we vaststellen dat we veel bereikt hebben en als adviesraad een duidelijke boodschap en visie achter hebben gelaten.
We gaan door als adviesorgaan in Molenlanden, maar het laatste bulletin dat u hieronder aantreft geeft een inkijk in de geschiedenis van Zedje door de jaren heen.

Klik hier voor het informatiebulletin

Overige Links:

Volwassenen lichamelijke beperking (meevakantiewijzer.nl)

Gehandicaptenreizen | Specialist | Buitengewoonreizen.nl 

Welkom bij HandicapNL! | Iedereen eerlijke kansen

Oproep  

Voor alle mensen met een beperking en voor diegenen die zich betrokken voelen in de nieuwe gemeente Molenlanden:
Meer dan 25 jaar zet Zedje zich in om de belangen van mensen met een beperking zo goed mogelijk te behartigen. Met beleidsmedewerkers en bestuurders van de gemeente wordt in een vroeg stadium de beleidsregels en knelpunten besproken en is er regelmatig overleg met de gemeentebestuurders.

Ook op regionaal en provinciaal niveau vertegenwoordigt Zedje de mensen met een beperking, denk hierbij onder andere aan het reizigersoverleg Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem (DMG)en de klankbord groep van de MolenHopper. Punten die steeds aan de orde komen zijn onder andere:

  • Voorlichting over het omgaan met een beperking. Hiervoor wordt op alle scholen door middel van het GIPS-project op speelse wijze voorlichting gegeven.
  • Voorzieningen in het kader van de WMO, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen en aanpassingen in huis etc.
  • Uitrol van het VN-verdrag
  • Werk en particitatiewet
  • Toegankelijkheid van wegen, woningen, bedrijven, recreatievoorzieningen en gebouwen etc. wordt besproken in de Bouwcommissie Zedje. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. 
  • Sport en recreatie mogelijk maken voor mensen met een handicap

 Om bovenstaande te blijven doen in onze nieuwe gemeente hebben we meer vrijwilligers nodig.

Daarom deze oproep:

Bent u het ontbrekende puzzelstukje? 

Kom ons helpen!

Iedere hulp in welke vorm dan ook is erg welkom. Twijfel niet maar neem vrijblijvend contact met onze voorzitter op, hij vertelt u meer.
Goof van Rijswijk: 0184-652234 of gvanrijswijk9@gmail.com

Vergaderingen 2024

DagDatumAanvangZaal
MaandagVergadering januari komt te vervallen.  
Maandag12 februari19:30Giessenburg
Maandag11 maart09:30Hoornaar
Maandag08 april19:30Giessenburg
Maandag06 mei09:30Hoornaar
Maandag03 juni19:30Giessenburg
Maandag08 juli09:30 Hoornaar
Maandag02 september19:30Giessenburg
Maandag07 oktober09:30Hoornaar
Maandag04 november19:30Giessenburg
Maandag09 december09:30Hoornaar

 

Vergaderingen van Zedje zijn in Hoornaar in de raadzaal en in Giessenburg in de Til, ze zijn openbaar en u bent van harte welkom. 

Vergaderingen van Zedje in Hoornaar zijn vanaf juli 2024 onzeker i.v.m. afbreken van het gemeentehuis.

Neem voor de zekerheid vooraf contact op met het secretariaat:

Hans Bots
van Wenastraat 18
3381 BL Giessenburg
email: info@zedje.nl

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang