Nieuws

Dringend helpende handen nodig. 

Gehandicaptenplatform Zedje heeft deze helpende handen nodig voor het Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS).              
Iedereen kan helpen, ook u, jong en oud !

Het GIPS-project wordt  al meer dan 20 jaar door Zedje op scholen gegeven.
Het heeft tot doel: kinderen kennis te laten maken met de wereld van mensen met een beperking en met hun leefwereld.
We zien dat door de lessen de kinderen ongedwongen en zonder angst met de mensen omgaan, een opmerking van een van de kinderen was “Gehandicapten zijn net gewone mensen”.   Dit is eigenlijk ook onze insteek van het project.
Ook leren  de kinderen dat iemand met een  beperking met een of meer hulpmiddelen nog gewoon met de maatschappij kan meedoen en veel voor de maatschappij kan betekenen.
Na de gemeentelijke herindeling is onze gemeente  Molenlanden heel groot geworden met meer dan 25 scholen. Wij hebben dan ook meer vrijwilligers, met en zonder beperking nodig om alle scholen te kunnen bezoeken. Het is niet moeilijk om te helpen en een keertje meelopen om te zien of het wat voor u is, kan zeer zeker !
Vooral in het westen van onze gemeente hebben wij nog te weinig vrijwilligers, terwijl daar toch ook veel mensen wonen met en zonder beperking.

Heeft u vragen of wilt u het gaan proberen neem dan contact op met voorzitter Goof van Rijswijk  06 20890334 of via  info@zedje.nl
Meer info staat ook op de website zedje.nl 

 

Nieuwe tarieven Molenhopper in 2024.

Klik hier voor de nieuwste folder van de Molenhopper. U vindt hierin belangrijke informatie over de zonekaart per reisgebied, de spelregels die u in acht moet nemen en een overzicht van de reiskosten.

Eerste Kamer stemt in met betere ondersteuning visueel beperkten

Nieuwsbericht | 21-11-2023 | 17:50
Twee op de drie mensen met een visuele beperking heeft op dit moment geen betaald werk. Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zoals een voorleeshulp. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Schouten  dat dit regelt. De verwachting is dat zij door de overheveling van de taken naar UWV eenvoudiger ondersteuning zullen krijgen en daarmee een betere positie krijgen op de arbeidsmarkt.

Woonzorgvisie Molenlanden 2024 - 2028  

De gemeente Molenlanden bereidt op dit moment de Woonzorgvisie 2024 – 2028 voor. Zedje heeft aanvullende voorstellen gedaan en pleit voor meer aangepaste woningen met zorg, zoals de FOKA woningen, ook voor mensen onder de 65.
De gemeente geeft aan dat ze daar wel achterstaan, maar dat ze afhankelijk zijn van een ontwikkelaar en investeerders. 
Ze signaleren wel een positieve tendens bij bouwplannen, waarin ook de kleinschalige, nieuw te bouwen woningen levensloopbestendig moeten zijn, want deze woningen kunnen zowel bewoond worden door mensen zonder als met een zorgvraag.

Nieuws: Brandwijker Tom van der Spek, lid van Zedje, verrast slechtziende Oekraïner met hulpmiddelen

Lees het artikel door op onderstaande link te klikken. 

Het Kontakt

Abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning gaat omhoog

Het abonnementstarief van € 19,00 naar € 20,60 gaat , dit is
landelijk geregeld . Het demissionaire kabinet is bezig het abonnementstarief te
vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage per 1 januari 2026

 

Laatste nieuws VN handicap

Renata Bijl,  wordt de nieuwe aanjager van het VN-handicap
Het onafhankelijke adviesbureau Ongehinderd heeft de opdracht gekregen om voor de gemeente Molenlanden verschillende gebouwen te keuren. Het bleek dat niet alle sportaccommodaties eigendom van de gemeente waren. Bij sommige complexen is alleen de grond van de gemeente. Er wordt gestart met 3 sportaccommodaties, die wel eigendom zijn van de gemeenten we gaan bekijken welke gebouwen nog meer gekeurd kunnen worden op toegankelijkheid,

Proef met contrastickers.
De contraststickers zijn groen/zwarte strepen en helpend voor mensen met minder zicht. Inmiddels hebben wij een lijst met gemeentelijke gebouwen waar glazen deuren zijn. Op deze deuren zullen de stickers aangebracht worden. Er is een proefsticker in Noordeloos


Een deel van de ontvangers van een Wajong-uitkering hoeft dit en volgend jaar toch geen gemeentelijke en waterschapsbelasting te betalen.

Door een extra stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen heeft een aantal Wajongers vanaf dit jaar een te hoog inkomen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Daardoor gaat deze groep er in koopkracht op achteruit, terwijl er in hun situatie niets is veranderd

Medipoint

Uit de managementrapportage van Medipoint blijkt dat het beter gaat. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd, het verstrekken van hulpmiddelen loopt beter. Alleen het leveren van onderdelen verloopt moeizaam. Ze moeten soms uit China komen.

GIPS bestaat 20 jaar en viert dat met een etentje

Gips, het Gehandicapten Informatie Project Scholen bestaat 20 jaar en dit wordt gevierd dit met een feestelijk etentje. Dit project wordt gedragen door een aantal leden van het Zedje en vrijwilligers. 
Belangrijk in de aanloopfase waren de bijdragen van: Siska Gielis, Mieke Kraaijeveld. 
Uiteraard verdienen ook alle vrijwilligers die zich de afgelopen jaren voor Gips hebben ingezet onze waardering.
Alle medewerkers verdienen het nu om in het zonnetje gezet te worden.

Zedje ook na 20 jaar nog steeds actief met het GIPS-project

                                                                                                                                      


 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang