Bouwcommissie Molenlanden

De Bouwcommissie adviseert voor personen met een beperking over de toegankelijkheid van openbare gebouwen, de inrichting van de openbare ruimte, nieuwbouw- en verbouwprojecten en de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. De leden zijn ervaringsdeskundigen of hebben een achtergrond in de bouw.

De Bouwcommissie Zedje heeft contact gezocht met een reeds bestaande bouwcommissie in Molenwaard, die fungeerde onder het Wmo-platform Molenwaard. Na diverse overleggen hebben beide bouwcommissies besloten om als een nieuwe Bouwcommissie Molenlanden verder te gaan. De beide bouwcommissies zijn nu getransformeerd naar een adviesorgaan. In de nieuwe Bouwcommissie hebben drie rolstoelgebruikers zitting, die naast hun specifieke kennis, uiteraard ook als ervaringsdeskundige kunnen worden gezien.

De Bouwcommissie Molenlanden is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Mw. M.W.R. Heijboer (Magda) 0183-582618
Secretaris/Penningmeester: Hr. R. Oskamp (Rafel) 0184-681695
Overige leden: Hr. L. de Baat (Leo) 0184-651631
Hr. J.C. Brand (Jan) 0184-683452
Hr. E. Grip (Eric) 0183-567256
Hr. G. van Rijswijk (Goof) 0184- 652234

Wat doet de bouwcommissie?

  • Belangen behartigen van gehandicapten, chronisch zieken en ouderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en aan particulieren bij de bouw of renovatie van woningen, openbare gebouwen en bij de (her)inrichting van openbare ruimten.
  • Aandringen op aanpasbaar bouwen bij sociale woningbouw en particuliere bouw (nieuwbouw en renovatie).
  • Keuringen van voor publiek toegankelijke gebouwen en terreinen. Gelet wordt op voorzieningen voor gehandicapten, toegankelijkheid en uitgankelijkheid in noodsituaties.
  • Toezien op de naleving van de eisen van toegankelijkheid in de ruimste zin van het woord, op de naleving van het VN – verdrag Handicap.

Hoe bereikt u de bouwcommissie?

 De Bouwcommissie Molenlanden is bereikbaar via de voorzitter Mw. Magda Heijboer van Assendelftstraat 4 2977 AJ Goudriaan. Tel.: 0183-582618 of 06-2299 7935 en via e-mail magda.heijboer@planet.nl

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang