Welkom

Platform Gehandicapten Zedje

Zedje is een adviesorgaan in de gemeente Molenlanden dat zich inzet voor de belangen van mensen met een beperking.

In de bijna 25 jaar dat Zedje bestaat is gebleken hoe belangrijk en nodig ons adviesplatform door de jaren heen geweest is.
Een adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. We willen de problemen waar mensen met een beperking mee te kampen zoveel mogelijk oplossen.
Onze adviezen richten zich op tal van zaken zoals: aanschaf van hulpmiddelen voor mensen met een beperking, het aanpassen van woningen voor mensen met een beperking, aangepast vervoer, tijdige signalering van eenzaamheid onder ouderen, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare voorzieningen verbeteren en toelichting geven over vergoedingen uit het PGB en adviseren van de Adviesraad Sociaal Domein.

Wij doen er alles aan om een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente te zijn. De adviesraden in het land bestaan voor een groot deel uit betrokken vertegenwoordigers van cliënten, familieleden of kennissen, ex-professionals uit het werkveld of vrijwilligers bij de voedselbank, kerk of vakbond. En eerlijk gezegd: het vinden van mensen die zitting willen nemen in een adviesraad is moeilijk en dat geldt ook voor Het Platform Gehandicapten Zedje.

 

Waar houdt het platform zich nog meer mee bezig:

• We geven van gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, maatschappelijke en particuliere organisaties,
• We geven advies over alles wat inwoners met een beperking positief kan beïnvloeden,
• We zijn betrokken,  nemen deel en brengen onze stem uit in diverse regionale overlegorganen,
• We geven via het Gipsproject voorlichting op scholen,
• We delen Informatie via de website en via de sociale media en de regionale pers,
• We zijn een aanspreekpunt  voor de inwoners van de gemeente Molenlanden, zowel met- als zonder beperking.

Van de Voorzitter:

Goof van Rijswijk, Voorzitter Zedje

Vanuit mijn rol als voorzitter zie ik wat mensen met een beperking meemaken. Het kost vaak moeite om die beperkingen te accepteren en ik heb veel bewondering voor het feit dat ze proberen hun grenzen op te zoeken en ondanks hun beperking zoveel mogelijk uit het leven willen halen. Het is niet eenvoudig om te leven met een beperking. Het heeft mij twee jaar revalidatie in Utrecht gekost om dit te leren aanvaarden. Diverse mensen in het revalidatiecentrum en in mijn omgeving drukten mij steeds weer op het hart om mijn beperkingen te accepteren. Ik wilde dat niet aanvaarden, maar het moest wel.

Gebrek aan huisvesting is een groot probleem in heel Nederland, maar dat geldt zeker voor mensen met een beperking. Bij de aanschaf van hulpmiddelen, het in aanmerking komen voor een PGB en gebruik maken van aangepast vervoer kan er nog veel verbeterd worden en daar werken we met onze leden aan. 
Juist interactie is nodig om de problemen aan te kaarten bij de gemeente en andere instanties.

We zijn verheugd dat ons Gips Project voor Basisscholen, waarbij in de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente Molenlanden voorlichting wordt gegeven over hoe het is om te moeten leven met een functiebeperking, weer van start is gegaan.

Het VN Gehandicapten Verdrag, waarbij sinds 2016 gemeenten verplicht zijn om personen met een beperking te betrekken bij beleid en besluitvorming en ze volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij liep door de corona uitbraak vertraging op en we werken er nu hard aan om dat verdrag in Molenlanden  mede uit te rollen en we zijn tevreden over de vorderingen die we dit jaar maken. Zedje heeft inmiddels ook veel ervaring opgedaan om de toe- en uitgankelijkheid van gebouwen, ruimten en vervoersmiddelen te verbeteren. 

Nieuwe leden

Zedje bestaat uit vrijwilligers en we kunnen altijd extra mensen gebruiken die mee willen helpen om mensen met een beperking te ondersteunen. Zo zouden we ook het bestuur graag willen uitbreiden. Ik maak hier graag van de gelegenheid gebruik om aan werving te doen. Wilt u meedoen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail: info@zedje.nl

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang