Gips en het lespakket

Uitstel, maar geen afstel

Door de lockdown en het sluiten van de basisscholen hebben wij moeten besluiten de start van ons GIPS project uit te stellen tot na de zomervakantie Door de lockdown en het sluiten van de basisscholen hebben wij moeten besluiten de start van ons GIPS project uit te stellen tot na de zomervakantie in het schooljaar 2021-2022.


Gips, het Gehandicapten Informatie Project Scholen

is een bewustwordingsproject voor leerlingen van basisscholen en heeft tevens als doel de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten te bevorderen. We willen in de toekomst alle basisscholen in Molenlanden bezoeken. De leerlingen spelen eerst een opdrachtenspel waarin ze ervaren wat het betekent een fysieke beperking te hebben. 

- Eerst de rolstoel op de rem vóór jeer in gaat zitten en/of er uitstapt. -  

                                       
Kringgesprek met dvd’s.

Daarna volgt een kringgesprek waarbij de vragen van de leerlingen centraal staan. We gebruiken tijdens het kringgesprek ook dvd’s. We hebben twee dvd’s kunnen laten maken: één over mensen met een visuele beperking en één over mensen met een auditieve beperking. Beide dvd’s duren ca.10 minuten en zijn onderverdeeld in de volgende drie gedeelten: ‘dagelijks leven’, ‘werk’ en ‘vrije tijd’.     Aanvankelijk was het de bedoeling de dvd’s alleen te gebruiken als iemand met een bepaalde beperking niet in persoon aanwezig was, maar de praktijk heeft geleerd dat de dvd’s altijd een prachtige illustratie zijn bij de verhalen. Bovendien geeft dit lesmateriaal structuur aan het kringgesprek. Voor uitgebreidere informatie over de dvd’s, incl. besteladres, klik hierDat het GIPS een uitstekend en eenvoudig middel is om aan de integratie van mensen met en zonder beperking te werken wordt duidelijk uit reacties van leerkrachten. Een paar voorbeelden:


• “Ik denk dat de kinderen op deze ochtend een waardevolle les leren: namelijk dat iedereen ongeacht welke beperking respect verdient”.

• “Het heeft enorm veel indruk gemaakt en hun kijk op mensen met een handicap blijvend veranderd”, “De ontmoeting van basisschoolkinderen en mensen met een handicap leidt tot prachtige momenten”.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Vier of vijfvolwassenen, met en zonder fysieke beperking, gaan 2,5 uur op bezoek bij een van de  basisscholen in de gemeente Molenlanden. Er volgt een opdrachtenspel en kringgesprekDe leerlingen spelen eerst een opdrachtenspel waarin ze ervaren wat het betekent een fysieke beperking te hebben. Daarna volgt een kringgesprek waarbij de vragen van de leerlingen centraal staan. 

Kortom: Met het GIPS op pad is leuk, maar het heeft ook effect.         

Het laatste nieuws

Het platform Gehandicapten Zedje gaat "on tour" langs de circa dertig basisscholen in Molenlanden. Op dit moment trekken Ciska Gielis, Mieke Kraaijeveld en Willemijn Keuren de kar.

U begrijpt het al. We hebben daar hulp bij nodig en zijn op zoek naar nieuwe medewerkers: mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking, maar ook mensen zonder beperking. Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken. Maar we zoeken ook mensen die ons helpen om de mensen met een beperking  met de auto naar school en weer terug willen brengen en daarnaast het spelmateriaal van de ene school naar de andere school willen brengen. Alle medewerkers bepalen zelf hoe vaak ze meedoen en wanneer; (reis)kosten worden vergoed.

Help ons en neem voor meer informatie contact op met de coördinator.

Meer informatie:

Mieke Kraaijeveld-van Eijk, tel. 0184-651871,

 E-mail p.kraaijeveld4@kpnplanet.nl (coördinator GIPS-team) of via Siska Gielis-Proper (coördinator)tel. 0347-341555

Hieronder nog een leuk artikel over het GIPS-project in AD Rivierenland:

Klik hier voor dit artikel           

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen