Welkom

Platform Gehandicapten Zedje

In de gemeente Molenlanden zijn verschillende adviesraden actief.
Platform Gehandicapten Zedje is daar één van en houdt zich bezig met het gehandicaptenbeleid voor inwoners uit onze gemeente en wil dat alle inwoners in de gemeente Molenlanden op een volwaardig wijze mee kunnen doen in de samenleving

Het platform biedt ondersteuning op de volgende manier:

• Geven van gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, maatschappelijke en particuliere organisaties.

• Geven van advies over alles wat inwoners met een beperking positief kan beïnvloeden.

• Vertegenwoordiging in diverse regionale overlegorganen

• Geven van voorlichting op scholen

• Informatie via de website en via de sociale media en de regionale pers

• Aanspreekpunt zijn voor inwoners van de gemeente Molenlanden

Van de Voorzitter:

Goof van Rijswijk, Voorzitter Zedje

Juist nu verdienen ouderen en mensen met een beperking onze aandacht.
De start van het nieuwe jaar 2022 bracht niet waar we op gehoopt hadden. We zitten inmiddels  2 jaar in één van de grootste pandemieën die de wereld heeft meegemaakt. De corona raakt werkelijk iedereen en ook mensen met een beperking werden niet ontzien. Als je bijvoorbeeld een visuele beperkingen had werd het er door de nieuwe regelgeving niet gemakkelijker op.


Vanuit mijn rol als voorzitter zie ik wat mensen met een beperking meemaken. Het kost vaak moeite om die beperkingen te accepteren en ik heb veel bewondering voor het feit dat ze proberen hun grenzen op te zoeken en ondanks hun beperking zoveel mogelijk uit het leven willen halen. Het is niet eenvoudig om te leven met een beperking. Het heeft mij twee jaar revalidatie in Utrecht gekost om dit te leren aanvaarden. Diverse mensen in het revalidatiecentrum en in mijn omgeving drukten mij steeds weer op het hart om mijn beperkingen te accepteren. Ik wilde dat niet aanvaarden, maar het moest wel.

Het was de afgelopen tijd best wel moeilijk om signalen van mensen met een beperking op het gebied van huisvesting, steun bij aanschaf van hulpmiddelen, pgb-problemen en vervoer op te vangen en op tijd de juiste steun te bieden. Juist interactie is nodig om de problemen aan te kaarten bij de gemeente en andere instanties.
Helaas moest ook ons Gips Project voor Basisscholen, waarbij in de bovenbouw van de basisscholen in de gemeente Molenlanden voorlichting wordt gegeven over hoe het is om te moeten leven met een functiebeperking, uitgesteld worden. Ook de eenzaamheid onder de ouderen, baart ons zorgen.
De uitrol van het VN Gehandicapten Verdrag, waarbij sinds 2016 gemeenten verplicht zijn om personen met een beperking te betrekken bij beleid en besluitvorming en ze volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij liep door dit alles vertraging op. Zedje heeft inmiddels ook veel ervaring opgedaan bij toe- en uitgankelijkheid van gebouwen, ruimten en vervoersmiddelen.

Nieuwe leden

We kunnen altijd extra mensen gebruiken die mee willen helpen om mensen met een beperking te ondersteunen. Zo zouden we ook het bestuur graag willen uitbreiden. Ik maak hier graag van de gelegenheid gebruik om aan werving te doen. Wilt u meedoen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Met u hoop ik dat het normale leven weer snel volledig op gang komt.
E-mail: info@zedje.nl

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen