WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het doel van de Wmo is dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

In 2021 is de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo maximaal € 19,- per maand. In 2021 is de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo maximaal € 19,- per maand.Vanaf 2019 maakt het niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk De bijdrage geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vragen, bijvoorbeeld als iemand een minimuminkomen heeft


U bent gehandicapt en/of chronisch ziek en u heeft nodig:

• een hulpmiddel, bijv. een rolstoel of scootmobiel

• aanpassingen in uw woning

• een vervoersvoorziening, bijv. een pas voor de Molenhopper

• hulp in de huishouding• een antwoord op uw vraag


Sociaal loket


Op verzoek van de inwoners is er  één centraal punt waar je terecht kunt voor zorg en ondersteuning.


U neemt contact op met het sociaal loket: 


Gemeente Molenlanden
Postbus 52970 AA Bleskensgraaf
T 088 75 15 000
E
www.molenlanden.nl
De gemeente is bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 15.00 uur.

Wilt u langskomen? Wij werken op afspraak  www.molenlanden.nl of telefonisch.

Het keukentafelgesprek

Als jij of je naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een keukentafelgesprek. Het gaat om hulp en voorzieningen in huis of in je omgeving om zelfredzaam te zijn en om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het gaat dus niet om medische zorg.

 

De gemeente krijgt door dit gesprek inzicht in aan welke ondersteuning behoefte is en welke oplossingen er zijn. De gemeente gaat na wat de hulpvrager zelf kan, met hulp van mantelzorger, familie en vrienden en wat de gemeente moet organiseren.

De hulp kan een algemene voorziening zijn, die voor iedereen zonder indicatie te gebruiken is, zoals boodschappenhulp of activiteiten. Maar het kan ook een persoonlijke maatwerkvoorziening zijn, waarvoor je een indicatie nodig hebt zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen of dagbesteding

Het keukentafelgesprek vindt niet altijd bij jou thuis plaats. Het kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis. Of soms telefonisch of schriftelijk

Wie neemt deel aan dit gesprek?

De hulpvrager, een gespreksvoerder van de gemeente: een Wmo- of jeugdconsulent, medewerker wijkteam of CJG en de mantelzorger zijn aanwezig. En eventueel een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Hoe regel je een cliëntondersteuner?

Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Je kunt dit navragen bij je gemeente. Voor cliëntondersteuning vanuit de Wmo én voor het aanvragen van Wlz-zorg ga je naar je gemeenten. Voor informatie, advies en ondersteuning bij het regelen van Wlz-zorg kun je terecht bij je zorgkantoor.

Vind een cliëntondersteuner bij jou in de buurt.

Je rol als mantelzorger

Het is belangrijk om als mantelzorger aanwezig te zijn bij dit gesprek, zodat de gemeente een goed beeld krijgt van de situatie en welke zorg de omgeving kan geven. Mantelzorg is altijd vrijwillig en kan niet door de gemeente worden afgedwongen. Daarnaast is het de taak van de gemeente om ook jou als mantelzorger te ondersteunen als de zorg erg zwaar is.

In het keukentafelgesprek gaat het ook over waar jij behoefte aan hebt. Zorg daarom dat je een duidelijk beeld hebt van je eigen situatie en de ondersteuning die je nodig hebt.

Wat kost je veel energie? Waar maak je je zorgen om? Waar zou je hulp bij willen? De gemeente stopt soms bij ‘wij doen dat als gemeente niet’ zonder verder mee te denken over een oplossing.

7 tips voor tijdens het keukentafelgesprek en de vertrouwenspersoon

1. Bedenk voor het keukentafelgesprek waar je zelf als mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel vooraf over met iemand uit je familie- of vriendenkring, Probeer altijd iemand uit je naaste omgeving er bij het gesprek te  betrekken.

2. Schrijf voor het gesprek op wat je belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet je niets.

3. Geef een eerlijk beeld: wat kost je veel energie, waar maak jij je zorgen om, waar zou jij hulp bij willen?

4. Vraag wat de gemeente voor je kan doen. Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duidelijk? Blijf doorvragen!

5. Het kan moeilijk zijn om in de aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar je zelf behoefte aan heeft. Vraag dan om een eigen gesprek.

6. Zorg dat er voldoende aandacht is voor je dagelijks leven en zorg dat hier voldoende rekening mee wordt gehouden. Daarbij mag je ook je wens om met vakantie te gaan (respijtzorg) aan de orde stellen.

7. Vraag om een schriftelijk verslag van het gesprek, daar heb je recht op. Vraag om een evaluatiemoment of wat je moet doen als de situatie verandert.                                                                                             

Hebt u contact gehad met een medewerker van het Wmo-loket, of een medewerker van het Sociaal Team en hebt u daar na afloop geen goed gevoel bij en wilt u wel met iemand overleggen, dan bent u bij de vertrouwenspersoon Wmo aan het juiste adres.

Vertrouwenspersoon
De gemeente doet steeds haar uiterste best om uw vragen te beantwoorden en/of uw aanvragen zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Bent u echter niet tevreden of heeft u een meningsverschil met een medewerker van het Sociaal loket of Sociaal Team? Of bent u het niet eens met een besluit over uw Wmo-aanvraag? Laat het ons weten. U kunt ook rechtstreeks terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert, denkt met u mee en komt op voor uw belangen. Zij is een onafhankelijke ervaringsdeskundige met wie u in vertrouwen uw problemen, ontevredenheid of klachten kunt bespreken. De vertrouwenspersoon neemt hierin een bemiddelende rol en is dus onpartijdig. Deze hulp is gratis.U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een eventueel bezwaar bij de gemeente. 

Contactgegevens:

Ria de Dietelefoon: 06 1997 5205

email:

website: www.hetlsr.nl


Er bereiken ons nog wel eens vragen over de WMO. Wellicht ten overvloede verwijs ik nogmaals naar de site van de gemeente Molenlanden waar u op veel vragen een antwoord krijgt. Zie ook: https://www.molenlanden.nl/zorg-en-ondersteuning-wmo 


Wet langdurige Zorg

Waar de WMO ophoudt voor de gemeente  gaat de Wet Langdurige Zorg verder.

Ieder mens zal tijdens zijn leven te maken krijgen met een behoefte aan zorg. Vaak zal de zorg tijdelijk zijn of thuis plaatsvinden, maar het kan voorkomen dat er sprake is van langdurige zorg. Dit is zorg die waarschijnlijk levenslang nodig blijft om optimaal en veilig te kunnen functioneren.De Wet langdurige Zorg heeft betrekking op 24-uurszorg in een verpleeghuis, instelling of de thuissituatie. 


Het verschil tussen de Wmo en de Wlz


De Wlz is een recht op zorg waarop mensen via harde en objectieve criteria beroep op kunnen doen. Dit recht is landelijk gelijk. De Wmo is een voorziening waarvoor een gemeente verantwoordelijk is. Als de zorgvraag verandert dan kan de zorg wel overgaan van de Wmo naar de Wlz. Hiervoor moet wel een aanmelding via het CAK plaatsvinden.

Wat kost de ontvangen zorg? Wilt u meer weten kijk op deze website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen