In het nieuws

Woonzorgvisie Molenlanden 2024 - 2028  

De gemeente Molenlanden bereidt op dit moment de Woonzorgvisie 2024 – 2028 voor. Zedje heeft aanvullende voorstellen gedaan en pleit voor meer aangepaste woningen met zorg, zoals de FOKA woningen, ook voor mensen onder de 65.
De gemeente geeft aan dat ze daar wel achterstaan, maar dat ze afhankelijk zijn van een ontwikkelaar en investeerders. 
Ze signaleren wel een positieve tendens bij bouwplannen, waarin ook de kleinschalige, nieuw te bouwen woningen levensloopbestendig moeten zijn, want deze woningen kunnen zowel bewoond worden door mensen zonder als met een zorgvraag.

Nieuws: Brandwijker Tom van der Spek, lid van Zedje, verrast slechtziende Oekraïner met hulpmiddelen

Lees het artikel door op onderstaande link te klikken. 

Het Kontakt

Huishoudelijke Ondersteuning

Als je vroeger ouder werd verhuisde je vroeg of later naar een bejaardentehuis. Dat is nu niet meer zo vanzelfsprekend meer en blijven we veel langer in de eigen woning. Maar hoe moet dat dan als er wel zorg nodig is? En hoe zit het met de ondersteuning van mensen met een beperking en hoe gaan we dit oplossen? Krijgen we wel de juiste ondersteuning?
Vanaf 2019 maakt het niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk.
De bijdrage geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen. De vraag is wat u zelf nog kunt en is er in uw woonomgeving wellicht iemand die bij kan springen, een mantelzorger, zoals een familielid, of een vrijwilliger die een aantal taken kan overnemen?
Soms is dit niet voldoende en dan komt het PGB ( persoons gebonden budget ) in beeld en is het nodig om huishoudelijke ondersteuning in te schakelen. Dat kan op twee manieren: u kiest voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget. Zorg er altijd voor dat u er niet alleen voor staat als u iemand van de gemeente op bezoek krijgt. 

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Bij fysieke zorg wordt vaak gebruik gemaakt van de thuiszorg, maar die hebben geen tijd om ouderen en mensen met een beperking bij de meer alledaagse zaken te ondersteunen In die gevallen is een aanvullende mantelzorger een must. Zij kunnen doorgaan, waar de thuiszorg stopt en de mantelzorg ondersteuning nodig heeft. De aanvullende mantelzorger kan bijvoorbeeld worden ingezet om hen te ondersteunen bij bewegen, eten, structuur aan te brengen in de dag en bijvoorbeeld een bezoekjes brengen aan de dokter en de supermarkt.
Op dit moment en ook in 2023 betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19,- per maand (het abonnementstarief), ongeacht het inkomen.

Het plan is om vanaf 1 januari 2026 cliënten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te laten betalen. Men zal hier van tevoren uitgebreid over worden geïnformeerd. Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren.
Doordat de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk wordt van het inkomen en het vermogen, wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van burgers.

Zorg in natura (ZIN) 

Bij zorg in natura geeft de gemeente opdracht aan een gecontracteerde zorgaanbieder voor huishoudelijke ondersteuning (hieronder staat een overzicht met de zorgaanbieders). Een medewerker van die organisatie komt dan bij u thuis voor een gesprek. Daarbij worden werkafspraken gemaakt op basis van het huishoudelijk ondersteuningsplan van de gemeente. In dit plan staat welke werkzaamheden met welke frequentie worden gedaan. Door personeelsgebrek is er op dit moment wat stagnatie bij de ondersteuning door personeelsgebrek. 

Medipoint 

Uit de managementrapportage van Medipoint blijkt dat het beter gaat. De telefonische bereikbaarheid is verbeterd, het verstrekken van hulpmiddelen loopt beter. Alleen het leveren van onderdelen verloopt moeizaam. Ze moeten soms uit China komen.
 

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang