In het nieuws

Pashouders MolenHopper: reserveer uw rit zoveel mogelijk vٌóóraf

Pashouders MolenHopper: reserveer uw rit zoveel mogelijk vٌóóraf. Er wordt weer meer gebruik gemaakt van de MolenHopper. Na Corona is dit een goede ontwikkeling! Maar ’s middags tussen 14.00 uur – 16.00 uur kan het gebeuren dat de MolenHopper u niet binnen de afgesproken tijd komt ophalen door een tekort aan personeel. De MolenHopper doet er alles aan om nieuwe medewerkers te werven en het ongemak voor u als reiziger zoveel mogelijk te beperken.

U kunt ook meehelpen:

 • Boek uw ritten bij voorkeur zo ver mogelijk van tevoren en/of

• Reserveer eerder of later in de middag als dat voor u mogelijk is. 

Op deze manier kan de MolenHopper beter inspelen op uw aanvraag. 

Nieuws: Brandwijker Tom van der Spek, lid van Zedje, verrast slechtziende Oekraïner met hulpmiddelen

Lees het artikel door op onderstaande link te klikken. 

Het Kontakt

Zedje wil met een flyer bekendheid vergroten.

We willen graag zoveel mogelijk mensen met en zonder beperking bij onze activiteiten betrekken en hebben bij huisartsenposten, fysiotherapeuten, verzorging-en verpleegcentra flyers neergelegd.

Het laatste nieuws over VN-Verdrag zelfstandig wonen

Voor mensen met een beperking geldt het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij krijgt steeds meer aandacht, omdat ook deze groep in toenemende mate groeit.
Het Recht op Zelfstandig Wonen en Deelnemen aan de Maatschappij Op grond van artikel 19 VN-verdrag handicap hebben mensen met een beperking het recht om net als ieder ander op voet van gelijkheid zelfstandig in de maatschappij te wonen en te participeren. De overheid moet passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit recht gerealiseerd wordt voor mensen met een beperking.

 

Huishoudelijke ondersteuning 

Als je vroeger ouder werd verhuisde je vroeger of later naar een bejaardentehuis. Dat is nu niet meer zo zelfsprekend meer en blijven we veel langer in de eigen woning. Maar hoe moet dat dan als er wel zorg nodig is? En hoe zit het met de ondersteuning van mensen met een beperking? Hoe gaan we dit oplossen? Krijgen we wel de juiste ondersteuning?
Vanaf 2019 maakt het niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk.
De bijdrage geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen
Wilt u huishoudelijke ondersteuning? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. U kunt ook een meldingsformulier invullen. Dat komt binnen bij het Sociaal Loket. Als het meldingsformulier ontvangen is, komt er een medewerker van de gemeente bij u thuis. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn. Wat kunt u zelf nog? Is er in uw omgeving iemand die bij kan springen, een mantelzorger, zoals een familielid, of een vrijwilliger die een aantal taken kan overnemen?
Soms is dit niet voldoende, dan is het nodig om huishoudelijke ondersteuning in te schakelen. Dat kan op twee manieren: u kiest voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget. Zorg er altijd voor dat u er niet alleen voor staat als u iemand van de gemeente op bezoek krijgt.

 

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026.


Het plan is om vanaf 1 januari 2026 cliënten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te laten betalen. Men zal hier van tevoren uitgebreid over worden geïnformeerd.

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19,- per maand (het abonnementstarief), ongeacht het inkomen.

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaat per 1 januari 2026 in. Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt in de komende periode verder uitgewerkt.
Sinds de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo vanaf 2019 kunnen huishoudens gebruik maken van bepaalde Wmo- voorzieningen voor een vast tarief van €19,- per maand, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Door het abonnementstarief is het gebruik van Wmo-voorzieningen sterker gestegen dan verwacht. In de praktijk leidt het gestegen gebruikt ertoe dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen onder druk komt te staan, juist voor kwetsbare groepen.

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zal helpen om de druk bij gemeenten op (het gebruik van) Wmo- voorzieningen te verlagen en de (financiële) houdbaarheid van de Wmo 2015 te verbeteren. Doordat de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk wordt van het inkomen en het vermogen, wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van burgers.

Zorg in natura (ZIN) 

Bij zorg in natura geeft de gemeente opdracht aan een gecontracteerde zorgaanbieder voor huishoudelijke ondersteuning (hieronder staat een overzicht met de zorgaanbieders). Een medewerker van die organisatie komt dan bij u thuis voor een gesprek. Daarbij worden werkafspraken gemaakt op basis van het huishoudelijk ondersteuningsplan van de gemeente. In dit plan staat welke werkzaamheden met welke frequentie worden gedaan.

 

Persoons Gebonden Budget 

Bij ondersteuning in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) maakt u zelf afspraken met degene(n) die de huishoudelijke hulp gaat(n) bieden. Het PGB-tarief is € 17,30 per uur (2021).
Afspraken over de ondersteuning legt u vast in een zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . De SVB zorgt voor de uitbetaling aan uw zorgverlener na ontvangst van de ingevulde zorgovereenkomst en uw declaraties. Zie voor meer informatie kunt u kijken op: 

https://www.svb.nl/nl/pgb/uw-zaken-online-regelen/hoe-werkt-mijn-pgb


Iedereen die hulp en ondersteuning krijgt vanuit de Wmo betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage.
Voor de verdere uitwerking van de Arrangementen Maatwerkbegeleiding en huishoudelijke Ondersteuning Regio AV klikt u op de onderstaande website:


https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651573/1 

Voor de fysieke zorg wordt vaak gebruik gemaakt van de Thuiszorg, maar die hebben geen tijd om ouderen en mensen met een beperking bij de meer alledaagse zaken te ondersteunen In die gevallen is een aanvullende mantelzorger een must. Zij kunnen doorgaan, waar de Thuiszorg stopt en de mantelzorg ondersteuning nodig heeft. De aanvullende mantelzorger kan bijvoorbeeld worden ingezet om hen te ondersteunen bij bewegen, eten, structuur aan te brengen in de dag en bijvoorbeeld een bezoekjes brengen aan de dokter en de supermarkt.

 

Medipoint 

Kassa heeft 15 januari aandacht besteed aan de verzekerbaarheid van schade aan Wmo hulpmiddelen. Dit heeft geleid tot onrust bij een aantal gebruikers. Deze onrust is niet nodig! Medipoint heeft hierop gereageerd. Lees meer op de onderstaande website:

https://www.medipoint.nl/verzekerbaarheid-van-schade-aan-wmo-hulpmiddelen

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen