Over Ons

2021 ligt achter ons en ook in het nieuwe jaar willen we in Molenlanden onze belangenbehartiging, lokaal, regionaal en provinciaal blijven uitvoeren. Samenwerking is het sleutelwoord, vooral in de groter geworden gemeente is dit des te belangrijker.


We willen een adviesorgaan en vraagbaak zijn voor alle mensen met een beperking, ongeacht waar ze binnen de nieuwe gemeente wonen.


Wij moeten onze rol blijven spelen, omdat is gebleken hoe belangrijk en nodig ons adviesplatform door de jaren heen geweest is.
Een adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het cliëntenperspectief verwoorden en vertegenwoordigen behoort tot haar takenpakket.
Onze adviezen richten zich op tal van zaken zoals: aanschaf van hulpmiddelen voor mensen met een beperking, het aanpassen van woningen voor mensen met een beperking, tijdige signalering van eenzaamheid onder ouderen, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare voorzieningen verbeteren, en toelichting geven over vergoedingen uit het PGB en adviseren van de Adviesraad Sociaal Domein.


Kortom als platform staan wij voor de belangen van de inwoners met een beperking en doen er ook iets mee.
De inwoners krijgen te maken met bijvoorbeeld de Participatiewet, Wmo, PGB, Jeugdwet of VN-verdrag en ons doel is:


Hen er júist in begrijpelijke taal bij te betrekken.


Wij doen er alles aan om een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente te zijn. De adviesraden in het land bestaan voor een groot deel uit betrokken vertegenwoordigers van cliënten, familieleden of kennissen, ex-professionals uit het werkveld of vrijwilligers bij de voedselbank, kerk of vakbond. En eerlijk gezegd: het vinden van mensen die zitting willen nemen in een adviesraad is moeilijk en dat geldt ook voor Het Platform Gehandicapten Zedje.
Om meningen en bevindingen te verwoorden in een samenhangend advies vergt veel tijd en kan er zelfs toe leiden dat er meer tijd wordt besteed aan de beleidsmakers, dan aan de mensen waar het om gaat.
Willen we toewerken naar een inclusieve samenleving , waarbij alle mensen al dan niet met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben om aan de maatschappij deel te nemen, dan moeten de mensen met een beperking er veel meer bij betrokken worden. Doen we dat, dan levert dat vaak meer informatie op, waar we wat mee kunnen doen.
We staan voor de belangen van de doelgroep en aanvullende adviezen verstrekken aan de Adviesraad Sociaal Domein en wethouder is en blijft belangrijk. Het is dan ook van het grootste belang om de adviesraden in stand te houden, voldoende te faciliteren en bij alle plannen die mensen met een beperking aangaan te betrekken.
Het Platform Gehandicapten Zedje wil in de gemeente Molenlanden voor de inwoners met een beperking op de bres staan en haar rol blijven spelen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen